Skip to main content

Over ons

Over ons

Jurjen Bosga, Founder & CEO

Jurjen voltooide de bacheloropleiding Bachelor Fysiotherapie in 1975, en Manuele Therapie in 1978 aan de Hogeschool Utrecht. Na zijn afstuderen is hij gaan werken als fysiotherapeut en heeft ruim 45 jaar gewerkt in de eerstelijns zorg. In 2008 voltooide hij zijn proefschrift “Managing Redundancy at Multiple Levels of Motor Control” onder begeleiding van Prof. dr. R.G.J. Meulenbroek.

Sinds 2008 werk hij samen met Prof. Dr. Ruud GJ Meulenbroek om kennis vanuit het fundamenteel onderzoek beschikbaar te maken voor de praktijk.Jurjen heeft diverse artikelen gepubliceerd, geeft cursussen aan zowel master fysiotherapie alsmede psychologie studenten en geeft lezingen aan professionals en is oprichter van Soapweer b.v.

Zijn promotie is de aanleiding geweest dat Jurjen gestart is met de ontwikkeling van innovatieve softwaretoepassingen die de brug moet slaan tussen de heersende principes op het gebied van Motor Control en dagelijkse praktijk. Jurjen doet redelijk controversieel onderzoek en kiest niet voor de gebaande wegen. Zijn standpunt is dat gedragsverandering alleen mogelijk is als de perceptie binnen een bepaalde context verandert. Verander de perceptie of verander de context en je krijgt motorische output er gratis bij. 

Anne Bosga, CEO

Anne komt vanuit de Human Recourses Management, heeft de pre-master Beleid en Management van de Gezondheidszorg gevolgd en werk al jaren als Praktijkmanager in de eerstelijns zorg. Daarbij heeft zij ook veel ervaring in het geven van (groeps)fitness lessen.  Sinds kort is zij nu ook werkzaam voor Soapweer b.v als Managing Director.

Vanuit de HRM kun je een organisatie laten zien als een organogram, duidelijk en overzichtelijk. Hierin staan alle harde lijnen hoe een organisatie eruit ziet. Maar wat interessanter is, is welke interactie er gaande is tussen alle lijnen. Als deze niet goed georganiseerd zijn of botsen, dan is de synergie in een organisatie weg of uiteindelijk onhoudbaar. In de HRM is het principe dat je organisaties kunt benaderen als een (zelf organiserend) complex dynamisch systeem is al jaren bekend. Economieën, het klimaat zelf mierenkolonies staan bekend als complexe systemen. Het is dan ook erg interessant dat er vanuit bewegingsonderzoek nog niet deze benadering in de praktijk wordt ingezet, terwijl andere vakgebieden, zoals de gezondheidszorg, al wat stappen hierin heeft gemaakt. SoapSynergy brengt dit naar de praktijk en wij willen juist op deze manier de verrijking binnen het bewegingsgedrag introduceren.

Martijn Kooij, Software developer

Martijn is de softwarematige uitvoering van alle ideeën. Een enthousiaste ontwikkelaar, met veel kennis en oplossingsgerichtheid. Voor de ontwikkeling van SoapSynergy, richt hij zich op een innovatieve Windows softwareoplossing.

Waar hij zich voorheen vooral bezig hield met "wat" hij ging maken heeft hij zich  de afgelopen jaren steeds meer gaan verdiepen in leren "hoe" hij dingen moet maken. In 2017 heeft bij de Open Universiteit de opleiding tot software architect afgerond.